ข่าว (News)

สศอ.องค์กรแห่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมKM Day

สศอ. จัดกิจกรรม KM Day การบริหารจัดการความรู้ พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้สร้างสรรค์ด้านต่างๆ
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานการจัดกิจกรรม KM Day การบริหารจัดการความรู้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างสรรค์การจัดการความรู้ในด้านต่างๆ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีบุคลากรของ สศอ. ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมงาน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button