ข่าว (News)

นศ.กรุงเทพเสี่ยงรับวัคซีนไฟเซอร์ปลายเดือนนี้

วัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในปลายเดือนนี้ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 และ 13 ควรไปรับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เริ่ม กันยายนนี้ 21 กทม. กล่าววานนี้ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ซึ่งได้รับการประเมินโดยแพทย์ จะต้องแสดงหลักฐานการทุพพลภาพ การเจ็บป่วย หรืออาการเรื้อรัง หลักฐานสามารถประกอบด้วยใบรับรองแพทย์ หนังสือนัดหมายแพทย์ ใบรับรองทุพพลภาพ หรือเอกสารที่พิสูจน์ว่าผู้ป่วยมีอาการป่วยเรื้อรัง กทม. กล่าว หนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญคือวัยรุ่นที่มีภาวะเรื้อรังและหรือโรคอ้วนทั้งเจ็ด นักเรียนสามารถทำเครื่องหมายว่าเป็นโรคอ้วนได้หากมีอายุระหว่าง 12 และ และน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป หรือหากมีอายุระหว่าง 13 และ 18 และน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป สุดท้ายนี้หากพวกเขามีอายุระหว่าง 15 และ 13 และน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณาส่วนสูงของนักเรียนหรือไม่ โรคเรื้อรัง 7 ประการ ตามข้อมูลของ Nation Thailand ได้แก่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง มะเร็ง Hypothyroidism เบาหวาน The Nation Thailand กล่าวว่ารายชื่อ 7 โรคนั้นรวมถึงโรคทางพันธุกรรมซึ่งรวมถึงดาวน์ซินโดรม เมื่อวานชาวไทยเขียนว่ารัฐบาลมีแผนจะเปิดโรงเรียนอีกครั้ง 68 ในประเทศไทยเร็วๆ นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Covid-13 ประกันภัย คลิกที่นี่ ที่มา: The Nation Thailand

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button