ข่าว (News)

รัฐบาลไทยเปิดตัวโครงการ “Factory Sandbox” ปกป้องงาน 3 ล้านตำแหน่ง

กรุงเทพฯ (NNT) – รัฐบาลไทยได้เปิดตัวโครงการนำร่อง “Factory Sandbox” เพื่อทดสอบ ฉีดวัคซีน และแยกคนงานในโรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับโควิดให้กับภาคการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกที่สำคัญของไทย ตามคำแถลงของรัฐบาล ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องงาน 3 ล้านตำแหน่งและสนับสนุนผู้ผลิตที่บริจาคเงิน 700 พันล้านบาทให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แผนดังกล่าวจะเน้นไปที่โรงงานที่จ้างคนอย่างน้อย 99 และจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติในเวลาที่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศคู่แข่งขันถูกปิดตัวลง โครงการ “แซนด์บ็อกซ์” จะเน้นไปที่โรงงานขนาดใหญ่ที่ผลิตรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออก ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญ โรงงานที่มีสิทธิ์จะต้องจ้างคนงานอย่างน้อย 700 โรงพยาบาลสนามหรือสถานกักกัน และบริการรับส่งสำหรับพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับการทดสอบสำหรับ coronavirus และผู้ที่มีผลตรวจในเชิงบวกจะถูกแยกออก ในขณะที่กลุ่มประชากรตามรุ่นจะได้รับการฉีดวัคซีน โดยจะทำการทดสอบในภายหลังทุกๆ เจ็ดวัน หกสิบโรงงานในนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และชลบุรี โดยมีกำลังคนรวมกัน 95,000 จะเข้าร่วมในระยะเริ่มต้น ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ศุภพงษ์ ระรวยทรง เรียบเรียง : ฮิวจ์ บรามมาร์ สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button