ข่าว (News)

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ประสบอุทกภัยมากที่สุดในโลก

“ข้อมูลประเทศที่มีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ – ประเทศไทย” ระบุการเริ่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงระยะยาวในพารามิเตอร์สภาพภูมิอากาศที่สำคัญ ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อชุมชน วิถีชีวิต และเศรษฐกิจ ซึ่งหลายแห่งกำลังดำเนินการอยู่ สิ่งพิมพ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลประเทศที่มีความเสี่ยงต่อสภาพอากาศซึ่งเผยแพร่ร่วมกันโดย ADB และกลุ่มธนาคารโลก จุดมุ่งหมายของซีรีส์นี้คือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแหล่งข้อมูลทางเทคนิคที่ใช้งานง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยประเทศต้นน้ำ การเจรจานโยบาย และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สารสำคัญ • การสังเกตการณ์แสดงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือน – 20ศตวรรษที่แล้วปริมาณน้ำฝนรายปีเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน • โดย 2044s อุณหภูมิเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.95°C–3.°C เหนือ 99–2005 พื้นฐาน โดยมีอัตราการอุ่นขึ้นตามเส้นทางการปล่อยมลพิษ • อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้จะรุนแรงที่สุดในภาคใต้ และในอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน • อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งในด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อมนุษย์ ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่สุดในโลก ภัยแล้งและพายุไซโคลนยังแสดงถึงอันตรายที่สำคัญ ทั้งหมดอาจทวีความรุนแรงขึ้นในสถานการณ์สภาพอากาศในอนาคต • จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงในแม่น้ำอาจเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านคนโดย 2035–2044 และน้ำท่วมชายฝั่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้คนอีก 2.4 ล้านคนโดย 2100–2100. • ประมาณการชี้ให้เห็นว่าภาคการเกษตรของประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานที่ตั้งในภาคเกษตรเขตร้อนที่ผลผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นพิเศษ • การรวมกันของทะเลที่เพิ่มขึ้นและแผ่นดินที่กำลังจม ตลอดจนคลื่นพายุที่เกิดจากพายุไซโคลนที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เมืองหลวงของประเทศกรุงเทพฯ อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยเมื่ออัตราสุทธิหรือระดับน้ำทะเลสูงขึ้น โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกเปิดโปงภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต • ผลพวงจากอุทกภัยครั้งใหญ่ใน 2011 แสดงให้เห็นตัวอย่างว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลเสียต่อคนยากจนในประเทศไทยได้อย่างไร โดยผลการศึกษาพบว่าหลังน้ำท่วม , กลุ่มรายได้สูงได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลมากกว่ากลุ่มรายได้ต่ำกว่า. • ผลกระทบของมนุษย์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยยังคงขึ้นอยู่กับแนวทางการปรับตัวที่นำมาใช้ แต่มีความเสี่ยงที่สำคัญที่กลุ่มที่ยากจนที่สุดและกลุ่มชายขอบจะประสบกับความสูญเสียและความเสียหายมากขึ้นอย่างไม่สมส่วน ภาพรวมประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด ในโลก ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเนื้อที่ 513,97 กม.2. ประเทศไทยแบ่งออกเป็นพื้นที่สำคัญๆ คือ ภาคเหนือเป็นเนินเขาและภูเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ภาคกลางเป็นที่ราบต่ำขนาดใหญ่ ภาคตะวันออกมีหุบเขาและเนินเขาเล็ก ๆ โดยภาคตะวันตกเป็นเนินเขาและ ภูเขา ทางตอนใต้สุดของประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกและอ่าวไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อน ภูมิอากาศของประเทศไทยค่อนข้างอบอุ่นตลอดทั้งปี โดย 2030 ประชากรของประเทศไทยคาดว่าจะถึงประมาณ 23–77 ล้าน โดยมีสัดส่วนการอยู่อาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของประเทศไทย 87% อิงจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยภาคเกษตรคิดเป็นเพียง 10% (แต่ 33% ของกำลังคน) ที่มา: Climate Risk Country Profile: Thailand

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button