ข่าว (News)

การลงทุนครึ่งปีแรกของไทยเพิ่มขึ้น 158% ในมูลค่ารวม BOI กล่าว

ในช่วง 6 เดือนแรกของ 2021 การขอลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้าในแง่ของจำนวนโครงการและ 158% ในมูลค่ารวม นำโดยการเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ ภาคการแพทย์และการผลิตกระแสไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยื่นคำขอลงทุนทั้งหมด 431 คิดเป็นมูลค่ารวม 386.2 พันล้านบาท 12 พันล้าน) เทียบกับ 403 โครงการมูลค่า 149 8 พันล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน “เรารู้สึกได้รับกำลังใจจากข้อเท็จจริงที่ว่านักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงนักลงทุนรายใหม่จำนวนมากเลือกที่จะลงทุนในประเทศไทยในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมการลงทุนทั่วโลกยังคงท้าทายเนื่องจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของโควิด-14 การระบาดใหญ่.” เลขาธิการ BOI ดวงใจ อัศวจินตจิตต์. “นั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อจุดแข็งของประเทศไทยในอุตสาหกรรมหลัก เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ” ในขณะที่จำนวนการสมัครโครงการ FDI ที่ยื่นในช่วงหกเดือนลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 403 โครงการ แต่มูลค่าการลงทุนรวมกันเกือบ เพิ่มขึ้นสี่เท่า 158.7 พันล้านบาท เทียบกับ 430 มูลค่าโครงการ 71.9 พันล้าน บาท. บริษัทญี่ปุ่นติดอันดับด้วย 87 โครงการมูลค่า 42 8 พันล้านบาท ติดตาม โดยการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาด้วย โครงการที่คุ้มค่า 24 1 พันล้านบาท และประเทศจีนด้วย 63 โครงการที่คุ้มค่า 18 6 พันล้านบาท การสมัคร FDI คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมด และสำหรับ 72% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่จำนำในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ในส่วนของภาค อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดึงดูดการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งด้วย 77 โครงการที่คุ้มค่า 43 พันล้านบาท มูลค่า 120% สูงกว่าใน ช่วงปีก่อนหน้า) วงการแพทย์มาเป็นอันดับสองด้วย 47 โครงการมูลค่ารวม 24 พันล้านบาท มากกว่าสามเท่า ข้อมูลบีโอไอเผยข้อมูล บีโอไอ ยื่น 9 พันล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ภาคปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อยู่ในอันดับที่สามด้วย 47 โครงการที่คุ้มค่า 20 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 เท่าจากปีก่อนหน้า รองลงมาคือภาคเกษตรและแปรรูปอาหาร 95 มูลค่าการสมัคร 23 2 พันล้านบาท ขึ้นไป 72% ต่อปี ภาคเทคโนโลยีชีวภาพมาในห้าด้วย 10 โครงการที่คุ้มค่า 20 7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 เท่าจากปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากคำขอลงทุนพลาสติกชีวภาพรายใหญ่จากสหรัฐฯ เป้าหมาย 12 ประการ ภาคแสดงการสมัครทั้งหมด 431 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมของ 206.9 พันล้านบาท มากกว่าสองเท่าครึ่ง 80 มูลค่า 2 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า ภาคการผลิตไฟฟ้าเห็นการใช้งานทั้งหมด 198 รวมถึงโครงการขนาดใหญ่บางโครงการด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 120 8 พันล้านบาท “การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติที่สะอาด ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาพลังงานที่มีเสถียรภาพสำหรับภาคส่วนอื่นๆ” นางดวงใจกล่าว ในด้านการปลูกถ่ายทางภูมิศาสตร์ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศไทย ดึงดูดโครงการ 158 ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 126 6 พันล้านบาท 54% เพิ่มขึ้นทุกปี ครึ่งปีแรกยังเห็นยอดสมัคร 83 สำหรับสิ่งจูงใจส่งเสริมที่เสนอโดย BOI ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โครงการที่มีมูลค่ารวมของ 3 พันล้านบาท เน้นประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นหลัก รวมถึงการอัปเกรดเครื่องจักร การวิจัยและพัฒนา .

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button