ข่าว (News)

ปชช.ทยอยศูนย์บางซื่อฉีดวัคซีนเข็ม1-2

ประชาชนทยอยศูนย์บางซื่อ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ รวมถึงจิตอาสาให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกเต็มที่
บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ล่าสุด พบว่า ประชาชนเดินทางเข้ามารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามการนัดหมาย รวมถึงประชาชนที่ walk in เข้ามารับวัคซีนซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนเป้าหมาย อาทิ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ได้เดินทางมาลงทะเบียนรับเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลในการรับวัคซีน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ

ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ กรมการแพทย์ บอกกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะให้บริการสำหรับประชาชนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งจะประกอบด้วยประชาชนที่มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามใบนัดหมาย ได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ที่เคยรับบริการฉีดเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

 

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป walk in เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ชนิด คือ AstraZeneca

กลุ่มที่ 3 จะเป็นการให้บริการสำหรับองค์กร หน่วยงานที่ลงทะเบียนมาผ่านกระทรวงฯต่างๆ จะถูกส่งมารับวัคซีนที่ศูนย์บางซื่อ เข็มที่ 1 จะได้รับวัคซีน Sinovac

ส่วนกรณีผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้า แต่ไม่ได้ เข้ารับวัคซีนตามวันเวลาที่นัดหมาย และมีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีนอีกครั้ง จะต้องนำเอกสารการนัดหมายมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนจะเป็นวัคซีนชนิดใด จะต้องดูจากจำนวนวัคซีนที่เหลืออีกครั้ง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button