ข่าว (News)

“วิษณุ”ยึดกฏกระทรวงถอด”สุชาติ”พ้นศิลปินแห่งชาติ

“วิษณุ”ยึดกฎกระทรวงถอด “สุชาติ”พ้นศิลปินแห่งชาติ ชี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ กรอบ 1 เดือน เพราะยังไม่ถึงที่สุด

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ ส่งทนายฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หลังได้มีมติยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2554 โดยมองว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีธงไว้อยู่แล้ว ว่า ไม่มีอะไร ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยระบบเปิด และลงมติ 2 ใน 3 ตามกฎของกระทรวงข้อ 10 ซึ่งมีสิทธิที่จะอุทธรณ์เนื่องจากไม่เคยทำกับคนอื่น โดยขอให้อุทธรณ์แล้วชี้แจงมา โดยให้ระยะเวลามา 1 เดือน เพื่อจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรณีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดและยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไร

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าคณะกรรมการมีธงต่อการพิจารณาอยู่แล้วนั้นนายวิษณุ ยืนยันว่า ไม่มีการตั้งธงแต่อย่างใด พร้อมระบุว่าศิลปินแห่งชาติสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ แต่ขออย่าทำให้เข้าข่ายในการประพฤติ เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองธรรมดา และมีการนำหลักฐานมาแสดงอย่างชัดเจน คณะกรรมการจึงได้มีมติออกไป

ทั้งนี้นายวิษณุ ยอมรับว่า ไม่เคยเกิดกรณีการถอดศิลปินแห่งชาติในลักษณะดังกล่าวมาก่อน ซึ่งระเบียบเคยเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้กว่า 10 ปีมาแล้ว ว่าศิลปินแห่งชาติต้องมีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรับเงิน 25,000 บาทนอนอยู่บ้านเว้นแต่ชราภาพ ซึ่งเมื่อพบผู้ประพฤติตนผิดสุดท้ายก็ต้องมีการแก้กฎกระทรวง ตนไม่ขอพูดอะไรมากเดี๋ยวศิลปินแห่งชาติรายดังกล่าวจะเสียหายแต่อะไรที่เป็นความคิดเห็น ทั้งทางการเมือง ทางวิชาการ และทางศิลปะ ไม่มีใครไปว่าอะไร เนื่องจากไม่ใช่ความประพฤติ แต่ในบางเรื่องจะเป็นปัญหา โดยตนไม่ขอเล่าว่าเรื่องอะไร ซึ่งขณะนี้รอเพียงให้นายสุชาติอุทธรณ์มาและพิจารณาต่อไป โดยตน รัฐมนตรีกระทรวงและปลัดกระทรวงไม่ได้ออกเสียง

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button