ข่าว (News)

บอร์ดประกันสังคม เคาะลดอัตราเงินสมทบปี 64 อีก 3 เดือน

บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2564 อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 2564 รอเสนอ ครม.พิจารณา

วันนี้ (8 ก.ย.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ได้หารือข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการให้พิจารณา ลดอัตราการนำส่งเงินสมทบ ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2564 อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 2564 โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ในอัตราร้อยละ 2.5 เหลือจ่ายเดือนละ 375 บาททั้งนายจ้างและลูกจ้าง และผู้ประกันตน ม.39 จัดเก็บในอัตราเดือนละ 216 บาท ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระของลูกจ้างและนายจ้างในช่วงวิกฤตโควิด

ทั้งนี้ หลังจากบอร์ดประกันสังคมมีมติแล้วจะเร่งนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปโดยเร็วที่สุด

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โพสต์ทวิตเตอร์ บอร์ดประกันสังคม เคาะลดอัตราเงินสมทบปี 64 อีก 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.64) นายจ้าง เหลือร้อยละ 2.5 ลูกจ้าง ม.33 เหลือร้อยละ 2.5 ส่งเพียง 375 บาท/เดือน (จาก750 บาท) ทั้งนี้ รอเสนอ ครม. พิจารณา

Back to top button