ข่าว (News)

ไข้ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของ “Mix & Match” ของ Sinovac จากนั้นฉีดวัคซีน AZ

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยระบุว่า ไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคลื่นไส้เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของการใช้วัคซีน “ผสมและจับคู่” โดยใช้ Sinovac แล้วฉีด AstraZeneca วิธีการใช้ Sinovac เป็นเข็มแรก ตามด้วยการฉีด AstraZeneca ในครั้งที่สอง โดยห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เป็นแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนหลักของประเทศไทย ซึ่งช่วยลดช่องว่างระหว่าง AstraZeneca สองโด๊ส ตอนนี้ประมาณ 3 เดือน แต่ด้วย ระดับประสิทธิภาพใกล้เคียงกันตามที่กระทรวงฯ ณ วันที่ 8 กันยายน วัคซีน Sinovac ของจีนมีสัดส่วนสำหรับการฉีดส่วนใหญ่ที่ 13.. ล้านโดส ตามด้วย 13.. ล้านโดสของ AstraZeneca, 4.6 ล้านโดสของ Sinopharm และ 917,99 ปริมาณของไฟเซอร์-BioNTech สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการวิงเวียนศีรษะ (20.82% ), คลื่นไส้ (08.12%), ปวดหัว (13.85%) อาเจียน (04.86%) ความเมื่อยล้า (9.08%) ปวดกล้ามเนื้อ (6. %), ผื่น (6.12%), อุจจาระหลวม (5.49%) ไข้ (4 .60%) และมีอาการไข้เล็กน้อย (4.%). ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดจากแอสตร้าเซเนกาคือไข้ (20.30%) ปวดหัว (19.95%) เวียนศีรษะ (20.48%), คลื่นไส้ (16.95%) อาเจียน (18.. %), ความเหนื่อยล้า (15 16%), เจ็บกล้ามเนื้อ (14.%), อุจจาระหลวม (8.92%) รู้สึกไข้เล็กน้อย (7.35%) และผื่น (4.24%). สำหรับ Sinoarm ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการวิงเวียนศีรษะ (18.80%) , ปวดหัว (15.58%) อาเจียน (14.. %) คลื่นไส้ (13.64%), ไข้ (8.44%) ความเมื่อยล้า (7.79%) ปวดกล้ามเนื้อ (7.79%) ผื่น (6.30%) อาการคัน (5.19%) และอุจจาระหลวม (4.48%). ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดจากไฟเซอร์คือไข้ (20.56%), ปวดหัว (17.49%) อาเจียน (17.59%) คลื่นไส้ (14.56%) เวียนศีรษะ (14.. %) ปวดกล้ามเนื้อ (8.82%) อุจจาระหลวม (8. 80%) ความเมื่อยล้า (4.41%) และอาการอาหารไม่ย่อย (2.88%). นอกจากนี้ยังพบว่า 18 ผู้ที่ได้รับ Sinovac มีอาการภูมิแพ้รุนแรง (ซึ่งคิดเป็น 0.16 ต่อ 97, ปริมาณ) ในขณะที่มีเพียง 6 คนที่ได้รับ AstraZeneca ที่มีประสบการณ์ (ซึ่งคิดเป็น 0 04 ต่อ 100, ปริมาณ). ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของการให้ยา Sinovac และ AstraZeneca สองครั้งในการฉีดบูสเตอร์ครั้งที่สาม ได้แก่ ปวดศีรษะ มีไข้ คลื่นไส้ ปวดกล้ามเนื้อ และอาเจียน ในขณะเดียวกัน ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของการให้ยา Sinovac และ Pfizer สองครั้งในการฉีดกระตุ้นครั้งที่สาม ได้แก่ มีไข้ อาเจียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และเวียนศีรษะ ดร.จักรรัตน์ พิทยาวงศ์อนนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 5 คน มีอาการ VITT (Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) โดย 3 คนเสียชีวิตและ 2 คนหายดีแล้ว ผู้ที่เป็นโรค VITT จะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ชาที่แขนหรือขา ใบหน้าเป็นอัมพาต หายใจลำบาก ขาบวม ปวดท้องรุนแรง หรือมีเลือดออก ผู้ที่ได้รับ AstraZeneca และพบอาการเหล่านี้ภายใน 4-30 วันต้องพบแพทย์และต้องนำการนัดหมายการจองวัคซีนครั้งแรกมาด้วย

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button