ข่าว (News)

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น.

พาณิชย์ ชี้ ตลาดออนไลน์ยังมีอนาคต ดันธุรกิจให้โตในช่วงวิกฤต ทุนต่างชาติยังไหลเข้า สะท้อนศักยภาพปท.ไทย
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต หรือ e-Commerce ยังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 มีธุรกิจตั้งใหม่ จำนวน 794 ราย เกือบมีจำนวนเท่ากับการจดทะเบียนในปี 2563 ตลอดทั้งปี สวนกระแสเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่จัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัด เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีนักลงทุนต่างชาติอันดับ 1 คือ สิงคโปร์ และธุรกิจสามารถสร้างรายได้ในประเทศสูงถึงระดับแสนล้านบาท

ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยเสริมด้านต่างๆ ทั้งการผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐ การปรับตัวของธุรกิจและผู้บริโภค รวมถึงมาตรการ Lock Down ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคลดการออกจากบ้านและเปลี่ยนมาซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก โดยกระทรวงพาณิชย์จะได้เร่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจอย่างเต็มที่

โดยการเข้ามาลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติของธุรกิจ e-Commerce ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน สะท้อนถึงศักยภาพและความน่าสนใจของตลาด e-Commerce ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังคงต้องเผชิญความท้าทายและเตรียมพร้อมที่จะให้ความสำคัญถึงการจัดส่งสินค้าเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่หรือการติดเชื้อจากพนักงานขนส่งเองก็ดี อาจจะทำให้การจัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับผู้บริโภคได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมองหาผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นมืออาชีพสำรองไว้ รองรับอุปสรรคดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button