ข่าว (News)

กทม.ทบทวนมาตรการเคอร์ฟิว โควิด-19 ในจังหวัดแดงเข้มวันนี้

ศบค.-19 สถาณการณ์ประชุมวันนี้ เพื่อทบทวนมาตรการเคอร์ฟิวในจังหวัดแดงเข้ม และหารือเรื่อง การผ่อนคลายข้อจำกัดบางประการ อย่างไรก็ตาม นพ.โอภาส การกวินพงศ์ จากกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ศบค. จะถูกขอให้รักษาเคอร์ฟิวเวลา 21.00 น. – 04.00 น. ไว้เช่นเดิมจนถึงสิ้นเดือนนี้ แม้เวลาทำการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละจังหวัด โอภาสกล่าวว่าควรคงไว้เช่นเดิมในกรุงเทพฯจนถึงสิ้นเดือนกันยายน หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเสนอให้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการ เช่น อนุญาตให้สถานพยาบาลรับคนที่ต้องการการดูแล อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจกันว่ามาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ข้อเสนอในการบริหาร 18 ล้านโดสวัคซีนในช่วงเดือนตุลาคมจะถูกนำเสนอต่อ CCSA ในวันนี้ด้วย ประเทศคาดว่าจะได้รับ ล้านโดส AstraZeneca, 8 ล้านโดสของไฟเซอร์ และ 6 ล้านโดส Sinovac ด้วย ไฟเซอร์ยืนยัน 2 ล้านแรกจะมาถึงปลายเดือนกันยายนนี้ ตามรายงานบางกอกโพสต์ กระทรวงยังคงยึดมั่นในแผนการจัดการวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุระหว่าง 12 และ 18 แม้จะมีรายงานบางฉบับเกี่ยวกับโรคหัวใจอักเสบในเด็กที่ได้รับวัคซีนในต่างประเทศ Opas ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวหายาก “ประโยชน์ของวัคซีนยังมีมากกว่าสภาวะที่ไม่พึงประสงค์” ในขณะเดียวกัน กระทรวงได้อนุมัติการให้ยาเสริมแก่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ Opas กล่าวว่าสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของขนาดยา AstraZeneca และ Pfizer เนื่องจากวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนชนิดเดียวที่ใช้เป็นตัวกระตุ้น ที่มา: บางกอกโพสต์

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button