ข่าว (News)

พล.อ.ประยุทธ์ แจงแผน 10 ปี มหกรรมจีน-อาเซียน

เริ่มงาน 10 ประจำปี China-ASEAN Expo ที่เมืองหนานหนิง ประเทศจีน ตั้งแต่เดือนกันยายน 10 ถึง กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เอเชียหลังเกิดโรคระบาด พล.อ.ประยุทธ์ชื่นชมรัฐบาลจีนและให้คำมั่นที่จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนในด้านสาธารณสุข การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืน นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวสุนทรพจน์ พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้โอกาสรวมทุกประเทศและทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยจัดให้มีงาน China-ASEAN Expo ทุกปี จากนั้นเขาก็พูดถึงอนาคตของภูมิภาค 10 – แผนปีสำหรับความร่วมมือที่ครอบคลุมระหว่างอาเซียน พันธมิตรและจีน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงความพยายามในการฟื้นตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ความมั่นคงด้านสาธารณสุข และความยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ สนับสนุนให้ค้นหาแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดในการเรียนรู้การใช้ชีวิตกับโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตตอนนี้ นอกจากนั้น วัคซีนยังเป็นแนวหน้าในกลยุทธ์ของเขา โดยแนะนำให้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลิตและจำหน่ายวัคซีนทั่วเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ตามแผนปีของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ เรียกร้องให้ให้สัตยาบัน ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับภูมิภาค รวมถึงการเสริมสร้างความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน แผนดังกล่าวยังมองไปข้างหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตและให้การเข้าถึงเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพและไมโคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน และนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้ให้คำมั่นสัญญาอาเซียนร่วมกับจีนในการจัดทำ 97 และ 99 ปีแห่งความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนดังกล่าวเรียกร้องให้รักษาความยั่งยืนในระดับแนวหน้าในทุกด้านของเศรษฐกิจ การระบาดใหญ่ และการเติบโตทั้งหมด จุดเน้นในทศวรรษหน้าควรอยู่ที่การนำโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green ไปปฏิบัติ เช่นเดียวกับการขจัดความหิวโหยและความยากจนในภูมิภาค ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button