อาหาร (Food)

รัฐบาลอัสสัมขอให้ม.เกษตรศึกษาการใช้ปุ๋ยอย่างอาละวาด

ฮิมันตา บิสวา ซาร์มา หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐอัสสัม ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงอย่างแพร่หลายโดยเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ของรัฐ ขณะทำการทดสอบตัวอย่าง เขาหารือเกี่ยวกับระบบจำหน่ายปุ๋ยแบบบูรณาการภายใน 3 เดือนเพื่อจัดหาปุ๋ยในราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกร Sarma ได้ทบทวนแผนงานต่างๆ ที่ดำเนินการโดยฝ่ายการเกษตร พืชสวน และการแปรรูปอาหารที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรต้องเข้าไปใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีการทำฟาร์มล่าสุด พร้อมเชื่อมโยงตลาดกับเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น การเป็นรัฐเกษตรกรรม การเกษตรจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ และกรมวิชาการเกษตรจะต้องเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดีที่สุดของรัฐบาลในอีก 5 ปีข้างหน้า เขากล่าว อธิบดีสั่งเติมตำแหน่งว่างในกรมวิชาการเกษตรก่อนกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนในการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตามกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร ได้มีการจัดตั้งเซลล์พิเศษขึ้น นอกจากนี้เขายังขอให้สร้างตำแหน่งวิศวกรบริหารที่จำเป็นสำหรับการเสริมการทำงานของแผนก นอกจากนี้ เขายังสั่งให้ดูแลทะเบียนทรัพย์สินสำหรับแผนกเพื่อติดตามทรัพย์สินในสำนักงานภาคสนามต่างๆ ของแผนก พร้อมสร้าง ‘พอร์ทัลสินทรัพย์ถาวร’ ภายใน 15 วัน ซึ่งจะมีการอัปเดตทุกปี นอกจากนี้ เขายังสั่งให้ตั้งค่าพอร์ทัลเมล็ดพันธุ์สำหรับการจัดหาและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การดำเนินการตามแผนระดับชาติ เช่น PM-KISHAN, PM Fasal Bima Yojna, Krishi Sinchai Yojna เป็นต้น ก็ได้รับการตรวจสอบในที่ประชุมพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นระบบจำหน่ายปุ๋ยแบบบูรณาการภายใน 3 เดือนเพื่อจัดหาปุ๋ยในราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกร นอกจากนี้ เขายังได้สั่งให้จัดทำแผนเพื่อการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แผนงานต่างๆ ของรัฐบาลกลาง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อหนึ่งคนในสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเพื่อวัตถุประสงค์ หัวหน้าคณะรัฐมนตรียังได้สั่งให้จัดการประชุมเชิงโต้ตอบของชาวสวนของรัฐเพื่อพัฒนาภาคส่วน มหาวิทยาลัยเกษตรขอให้ทำการศึกษาการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ โดยเกษตรกรในส่วนต่าง ๆ ของรัฐในขณะที่ทำการทดสอบตัวอย่าง นอกจากนี้ เขายังสั่งให้เปิดใช้งานฟาร์มเมล็ดพันธุ์ภายใต้กรมวิชาการเกษตรและบริษัทเมล็ดพันธุ์อัสสัม เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ (จับข่าวธุรกิจทั้งหมด, ข่าวด่วนเหตุการณ์และอัพเดทข่าวล่าสุดใน The Economic Times.) ดาวน์โหลดแอป Economic Times News เพื่อรับการอัปเดตตลาดรายวันและข่าวธุรกิจสด

Back to top button