ข่าว (News)

ไทยป่วยโควิดรายวันเพิ่ม 14,029 คน เสียชีวิต 180 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ป่วยใหม่ในไทยเพิ่ม 14,029 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,353,310 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 15,742 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 180 คน

วันนี้ (12 ก.ย.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,029 คน จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,224 คน ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,525 คน ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 276 คน ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 คน 

ส่วนตัวเลขหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 15,742 คน หายป่วยสะสมระลอกใหม่ 1,204,428 คน กำลังรักษา 135,966 คน และ เสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิต 180 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,353,310 คน 

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด มีจำนวน 1,382,173 คน หายป่วยสะสม 1,231,854 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม 14,353 คน


ขณะที่เว็บไซต์ worldometers รายงานยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก เมื่อเวลา 08.00 น. มีจำนวน 225,067,690 คน หายป่วยแล้ว 201,601,853 คน และเสียชีวิต 4,637,617 คน

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกยังเป็น สหรัฐอเมริกา 41,815,742 คน รองลงมา อินเดีย 33,232,168 คน และบราซิล 20,989,164 คน

Back to top button