ข่าว (News)

ผลสำรวจ NIDA แนะคนไทยหลายคนไม่คิดว่าประยุทธ์จะเป็นนายกฯ อีก

ผู้ตอบแบบสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันอาจเป็นวาระสุดท้ายของเขา แบบสำรวจความคิดเห็นของ NIDA ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายนถึง 9 กันยายนทางโทรศัพท์ 1,310 คน, 18 และผู้สูงอายุระดับการศึกษาต่างๆ และอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ ถูกสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ รองนายกรัฐมนตรี ประวิตร วงษ์สุวรรณ และอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนคำถามที่ว่า ประยุทธ์ จะไม่เป็นนายกฯ ในรัฐบาลใหม่หรือไม่ 31% กล่าวว่า นี่เป็นความเป็นไปได้ 23% กล่าวว่าเป็นไปได้สูง และ 31% ตอบว่าเป็นไปได้พอสมควร % กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนและ 14% กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ต่ำ 4% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีคำตอบหรือไม่สนใจที่จะตอบ ประเด็นความเป็นไปได้ที่ประวิทย์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า 77% ตอบว่าเป็นไปไม่ได้ 63% บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย และ % กล่าวว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น % กล่าวว่าเป็นไปได้มากที่เขาจะเป็น PM และ 5% กล่าวว่า มันเป็นไปได้สูง อีก 5% ไม่มีคำตอบหรือไม่สนใจที่จะตอบคำถาม ส่วนคำถามที่คิดว่านักการเมืองทั้ง 3 คนจะยังคงมีบทบาทในการพัฒนารัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ 60% บอกว่ามันน่าจะเกิดขึ้น และ 36% บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้น 4% ไม่ตอบหรือไม่สนใจที่จะตอบ ที่มา: บางกอกโพสต์

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button