ข่าว (News)

คนไทยรายได้น้อยพลาดโครงการบัตรสวัสดิการฯ มีโอกาสสมัครอีกครั้ง

ผู้มีรายได้น้อยประมาณสองล้านคนที่พลาดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการครั้งก่อน ส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับโอกาสอีกครั้งในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล โฆษกรัฐบาล ธนากร วังบุญชนา กล่าว เขากล่าวว่าขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบการขึ้นทะเบียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการเศรษฐกิจรากหญ้าเพื่อพิจารณา ปัจจุบัน, 13.65 ผู้มีรายได้น้อยนับล้านได้ลงทะเบียนภายใต้โครงการ สิทธิประโยชน์ ได้แก่ 300 เบี้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรับผู้มีรายได้สูงสุด 30, บาทต่อปี และ 200 บาท/เดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 30,84 -100, บาทต่อปี ซื้อสินค้าที่ Blue Flag หรือร้านค้าอื่นๆ ที่ร่วมรายการ พวกเขายังสามารถดึงเงินสดจากบัญชีธนาคารของพวกเขา 500 บาท/เดือน ค่าขนส่งมวลชนสำหรับรถโดยสารและรถไฟ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา สมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร 08 ส่วนลดบาททุกสามเดือนสำหรับแก๊สหุงต้ม ส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ถ้าบิลน้ำรายเดือนไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน และค่าไฟไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน. คนพิการมีสิทธิได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ธนกรกล่าวว่าผู้ถือบัตรปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบางประการ นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงินส่วนที่สองของโครงการร่วมจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทสำหรับแต่ละ 24.. ชาวไทยนับล้านที่เข้าร่วมรายการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยเสริมว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาคแรก 1 ภาค 500 บาท ใช้ยอดคงเหลือได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 08 ใช้จ่ายผ่านโครงการร่วม 6 พันล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ใช้จ่ายไปประมาณ 1.9 พันล้านบาท 73,

คนภายใต้โครงการ “หญิงชายยิ่งได” (ยิ่งจ่ายยิ่งได้) ทุ่ม 7.6 ลบ. ในโครงการกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button