ข่าว (News)

ความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ

ธปท. เผยเศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยงขาลงอย่างมีนัยส าคัญ จากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ อาจทำให้เศรษฐกิจทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ กดดันสภาพคล่องของธุรกิจ และการจ้างงานที่ชะลอตัว รายงานการประชุมของ ธปท. เมื่อวันพุธ ระบุว่า การระบาดซ้ำได้เพิ่มความเปราะบางของตลาดแรงงาน และการฟื้นตัวจะเป็นรูปตัว W และช้ากว่าในอดีต คณะกรรมการนโยบายการเงินของ ธปท. พร้อมที่จะใช้พื้นที่นโยบายที่จำกัดในเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการประชุม ธนาคารกลางได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ 97 เป็น 1.8% จาก 3.0% และ แนวโน้มเป็น 3.9% จาก 4.7% รายงานการประชุมยังระบุด้วยว่าคณะกรรมการจะทำให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ขัดขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ผลกระทบของแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่มีต่อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและราคาหุ้นในประเทศ จะถูกจำกัด เนื่องจากการมีส่วนร่วมของต่างชาติในตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวที่ต่ำ และการที่หุ้นไทยมีน้ำหนักตัวที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทย เมื่อมองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงขาลงที่สำคัญและความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด การระบาดเป็นเวลานานและการกลายพันธุ์ของไวรัส ประการแรก การระบาดที่ยืดเยื้อและการกลายพันธุ์ของไวรัสจากสายพันธุ์เดิมและสายพันธุ์ใหม่จะลดประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในประเทศ และทำให้แผนการเปิดใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าช้า การใช้จ่ายของรัฐบาลในการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดไว้ ประการที่สอง การใช้จ่ายของรัฐบาลในการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ หากโครงการภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินเผชิญกับความล่าช้าในการอนุมัติหรืออัตราการเบิกจ่ายต่ำ การระบาดครั้งใหม่อาจทำให้ฐานะการเงินของธุรกิจแย่ลง ประการที่สาม การระบาดครั้งใหม่อาจทำให้ฐานะการเงินของธุรกิจรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะภาคบริการ นำไปสู่การปิดกิจการและการเลิกจ้างในวงกว้าง คนงานที่ถูกเลิกจ้างอาจตกงานเป็นเวลานานและในที่สุดก็เลิกหางานทำ งบดุลของธุรกิจและครัวเรือนที่ถดถอยลงต่อไปจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทำให้การผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น ประการที่สี่ การหยุดชะงักของอุปทานและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทยมากกว่าที่คาดไว้

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button