ข่าว (News)

ชาวต่างชาติทำตามกฎและข้อจำกัดของโควิดในประเทศไทยหรือไม่? | GMT | ตอนที่ 88

ในรายการ Todays Jay, Mike และ Waan อภิปรายว่าชาวต่างชาติและชาวต่างชาติในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดด้านโควิดที่รัฐบาลกำหนดหรือไม่ เรายังดูที่ข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับภูเก็ต

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button