กีฬา (sport)

CSB จัดเสวนานโยบายต่างประเทศของประเทศ (พร้อมรูปถ่าย)

CSB จัดเสวนานโยบายต่างประเทศของประเทศ (พร้อมรูปถ่าย) วันนี้สำนักงานข้าราชการพลเรือน (14 ก.ย. ) ได้จัดปาฐกถาพิเศษโดยรองอธิบดีสำนักงานอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) นาย Yang Yirui ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์จีน – สหรัฐฯ และอนาคตของฮ่องกง” นายแพทริก นิป เลขาธิการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า “ประเทศได้เข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา และด้วยความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬาและเทคโนโลยี ประเทศได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสถานะระหว่างประเทศ แม้จะมีภูมิทัศน์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์จีน – สหรัฐฯ แต่ประเทศยังคงยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศแห่งสันติภาพและเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติประเทศยังมุ่งมั่นที่จะสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่และชุมชนมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน บรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม  “ด้วยการนำกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติไปปฏิบัติและการปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ฮ่องกงสามารถคงไว้ซึ่งความทะเยอทะยานดั้งเดิมในการนำหลักการของ ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ไปปฏิบัติและกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ฮ่องกงกำลังเข้าสู่ เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจากความโกลาหลเป็นเสถียรภาพและไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ภายใต้แผน 5 ปีแห่งชาติฉบับที่ 14 หน่วยงานกลางให้การสนับสนุนฮ่องกงเพิ่มเติมในการควบรวมและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างพื้นที่ Greater Bay Area ที่มีคุณภาพสูง แผนดังกล่าวยังสนับสนุนฮ่องกงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ดังที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวไว้ ฮ่องกงจะยังคงใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของตนภายใต้ ‘หนึ่ง’ ประเทศสองระบบและในเชิงรุกกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการหมุนเวียนภายในประเทศและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการหมุนเวียนระหว่างประเทศและมีส่วนสนับสนุนต่อ cou โครงการ Belt and Road Initiative ของ ntry” นายนิพเน้นว่า ข้าราชการพลเรือนในฐานะกระดูกสันหลังของรัฐบาลฮ่องกง ควรได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและภูมิทัศน์ระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคตของประเทศและตอบสนองต่อความคาดหวังใหม่ของฮ่องกง ก้องตามแผนห้าปีแห่งชาติฉบับที่ 14  การเสวนามีข้าราชการประมาณ 400 คนในคณะกรรมการ ตลอดจนระดับกลางและระดับสูง ในมุมมองของผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมบางส่วนได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยผ่านซิมัลคาสท์ที่สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่สำนักงานรัฐบาลนอร์ธพอยท์หมดเขต/วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 Issued at HKT 13:15 NNNN

Back to top button