ข่าว (News)

คลังประเมินโควิดเพิ่มจำนวนผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงการคลัง เตรียมเคาะแนวทางรอบใหม่ ปรับเกณฑ์พิจารณารายได้ และสินทรัพย์ทั้งครัวเรือน สกัดผู้แอบอ้างหวังใช้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งประเมินว่า จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการจะเพิ่มขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.ได้เตรียมพร้อมสำหรับแผนงานเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติม หรือ บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

ซึ่งระยะเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนั้น จะขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย โดยแผนงานดังกล่าว จะต้องมีการนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการประชารัฐที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไป ซึ่งจะมีความชัดเจนเร็ว ๆ นี้

สำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนทั้ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม เเละเปิดรับรายใหม่ เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิถือบัตร เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 อาจมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจนต้องขอรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติม

ซึ่งกระทรวงการคลังย้ำว่า การเปิดให้ลงทะเบียนรอบนี้ จะใช้เกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นตัวชี้วัด ซึ่งอาจจะช่วยคัดกรองบุคคลที่ไม่สมควรได้รับสวัสดิการรัฐได้มากขึ้น ซึ่งเกณฑ์รายได้ครอบครัวที่ว่านี้ จะต้องรอการพิจารณาในระดับนโยบายก่อน

ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียน เบื้องต้นเป็นแบงก์รัฐ ส่วนสวัสดิการรัฐที่จะได้เพิ่มเติมในครั้งนี้ ยังไม่ได้มีการพิจารณา ต้องรอให้มีการลงทะเบียนเรียบร้อยก่อน​

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13,600,000 คน สำหรับเกณฑ์ใหม่ กระทรวงการคลัง จะปรับเงื่อนไขให้มีความเหมาะสมกว่าเดิม เช่น พิจารณาจากรายรับของผู้รับสิทธิ จากเดิมกำหนดรายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ยกตัวอย่าง

เช่น “รับจ้างทั่วไป” ถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ถึง ยังถือบัตรสวัสดิการได้ ส่วนผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการ แต่ช่วงที่ผ่านมา มีรายได้ มีงานทำ เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน ซึ่งรอบใหม่นี้ จะมีการนำทรัพย์สิน เช่น สมุด บัญชี ที่ดิน บ้าน มาพิจารณา

หากพบว่า ไม่เข้าเกณฑ์ ต้องตัดออกจากระบบ ขณะที่ผู้ไม่เคยลงทะเบียน หรือเป็นกลุ่มตกหล่น เช่น กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ประมาณอีก 2 ล้านคน ก็สามารถสมัครเข้ามารับสิทธิ์ได้

คาดหวังว่าการลงทะเบียนรอบใหม่ จะทำให้ปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างสิทธิ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงมากขึ้น

Back to top button