ข่าว (News)

หลายสิ่งจูงใจได้รับการอนุมัติเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ยาว ชาวต่างชาติที่ร่ำรวย

วันนี้ (วันอังคาร) คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติโดยหลักการแล้ว มาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่ “มีศักยภาพสูง” รวมถึงผู้เกษียณอายุที่ร่ำรวยและผู้เชี่ยวชาญ ให้อยู่ในประเทศในระยะยาวเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและปรับปรุงเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรน โฆษกรัฐบาล ธนากร วังบุญคงชนะ กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มากถึง 1 ล้านคนใน 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าการใช้จ่ายและการลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 ปีจะอัดฉีดเงิน 1 ล้านล้านบาทเข้า เศรษฐกิจไทย รวมทั้งการลงทุนจากต่างประเทศประมาณ 800 พันล้านบาท และภาษี 800 พันล้านบาท นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าการมาถึงของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ถูกดึงดูดด้วยมาตรการนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม รวมถึงอุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับ 20 – แผนยุทธศาสตร์ชาติปี กลุ่มสี่กลุ่มที่รัฐบาลต้องการจะหลอกล่อให้ประเทศไทย ได้แก่ ผู้มีรายได้สูง ผู้เกษียณจากต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และผู้ที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำงาน เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้ จะมีการออกวีซ่าผู้พำนักระยะยาวใหม่หรือสมาร์ทวีซ่า ซึ่งพวกเขาจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง เช่น ไม่ต้องแจ้งให้ทางการไทยทราบทุก ๆ วัน ธนกรกล่าวว่ากฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการถือครองที่ดินจะได้รับการแก้ไขเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ สิ่งจูงใจอื่น ๆ รวมถึงการยกเว้นภาษีและอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ทำงานเพื่อทำงานให้กับนายจ้างในต่างประเทศหรือที่นี่ในประเทศไทย เขาเสริมว่าข้อกำหนดที่ต้องมีชาวไทยสี่คนสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่จ้างงานจะถูกยกเลิกเช่นกัน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงมหาดไทยและแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้จัดทำแผนโดยละเอียดสำหรับการดำเนินการตามโครงการที่มีความทะเยอทะยานนี้ นอกจากนี้ NESDC ยังได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการนี้ทุก ๆ ห้าปี รวมทั้งสิ่งจูงใจทั้งหมด และพิจารณาขยายสิ่งจูงใจใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button