อาหาร (Food)

PuduTech ผู้ผลิตหุ่นยนต์ส่งอาหารระดมทุน 78 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุน Series C2

ผู้ผลิตหุ่นยนต์ส่งอาหารของจีน Putdu Technology ประกาศเมื่อวันอังคารว่า บริษัทได้ระดมทุน 500 ล้านหยวน (78 ล้านดอลลาร์) ในรอบ Series C2 บริษัทระดมทุนได้ 500 ล้านหยวนในเดือนพฤษภาคมด้วย Series C1 นักลงทุนในรอบการจัดหาเงินทุน ได้แก่ Meituan, Shenzhen Investment Holdings และ Sequoia Capital China

Back to top button