อาหาร (Food)

เทมาเส็กเข้าร่วมกิจการผู้ผลิตเนื้อสัตว์จากพืชในสิงคโปร์มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์

การลงทุนครั้งล่าสุดจะใช้เพื่อเร่งแผนการขยายธุรกิจของ Growthwell Foods ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Back to top button