ข่าว (News)

ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น.

“สาธิต” ย้ำรัฐบาลไม่ได้บริหารงานล้มเหลว ยืนยันผู้ประกอบการเต็มใจจัดซื้อชุดตรวจATK ให้กับพนักงานตามมาตรการควบคุมโรค
นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถามทั่วไปของนางสาวธนภร โสมทองแดง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ที่ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา กรณีการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน รวมถึงการที่รัฐกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เป็นการผลักภาระให้ผู้ประกอบการ โดยชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้บริหารล้มเหลวแต่อย่างใด มีการปรับการควบคุมโรคและฉีดวัคซีนตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นพื้นที่แดงเข้มและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ อีกทั้ง ยังพบว่า มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจึงต้องเร่งดำเนินการในการควบคุมโรคภายใต้นโยบายอยุธยาโมเดล โดยให้โรงงานขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการบับเบิล แอนด์ ซีล เพื่อคัดกรองพนักงานอย่างทั่วถึง และตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก

ขณะเดียวกัน ยืนยันว่า ผู้ประกอบการเต็มใจในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานตามมาตรการควบคุมโรค ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่เต็มใจที่แบกรับค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง แต่ในส่วนของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ทางองค์กรเภสัชกรรมได้เดินหน้าจัดซื้อชุดตรวจ ATK กว่า 8.5 ล้านชุดแล้ว และจะเร่งกระจายไปยังผู้ประกอบการโรงพยาบาลสุขภาพตำบล และในกลุ่มพื้นที่เสียงโดยเร็ว ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจ ATK สามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าตามมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลและย้ำว่าการตรวจ ATK ต้องตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น

ศธ.ชี้แจงการเยียวยาเด็กและเยาวชนช่วงโควิด ประสานทุกโรงเรียนคืนค่าการศึกษาที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้วพร้อมน้อมรับ ปรับปรุงทุกข้อร้องเรียนของผู้ปกครอง นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาโดยศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไทยตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา กรณีเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยขอให้มีการเยียวยาและคืนค่าธรรมเนียม อาทิค่าอาหารกลางวัน ค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหลายโรงเรียนทั่วประเทศยังคงประสบปัญหาผู้ปกครองยังไม่ได้รับการดำเนินการเยียวยาดังกล่าวว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการฯได้ติดตามดำเนินการประสานงานกรณีการเยียวยาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งน้อมรับ ปรับปรุง และติดตามในทุกข้อร้องเรียนของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีประสานขอถามร่วมมือกับโรงเรียนทั่วประเทศ ในการคืนค่าการศึกษาที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในบางส่วนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันและเร่งแก้ไขในทุกมิติต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อลดต้นทุน ลดภาระของผู้ปกครองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button