ข่าว (News)

ก้าวไกล ยินดีสภาผ่านร่างพรบ.ป้องกันบุคคลสูญหาย

ก้าวไกล ยินดีสภาผ่านร่างพรบ.ป้องกันบุคคลสูญหาย หวังส.ว.จะผ่านเรื่องนี้เพื่อสามารถนำมาบังคับใช้ได้โดยเร็ว
นายรังสิมันต์ โรม พร้อมนายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าว หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

โดยนายรังสิมันต์ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดี ที่สภาๆได้ผ่านร่างดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาภาคประชาชนเคยได้เสนอกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ ต่อคณะกรรมาธิการกฎหมายฯ ที่มีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นประธานในขณะนั้น ซึ่งได้มีการผลักดันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีพรรคการเมืองอื่นๆ ร่วมกันผลักดันมากมาย จนในที่สุดก็ผ่านเข้าพิจารณาในวาระถัดไป วันนี้ถือเป็นการประสบความสำเร็จในเบื้องต้น ครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าเรื่องของการอุ้มหาย และการซ้อมทรมานเป็นเรื่องสภาฯ ให้ความสำคัญ ซึ่งตนก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จในการผลักดันร่างดังกล่าวอย่างแท้จริง และคาดว่าร่างนี้จะผ่านสภาฯทั้ง 3 วาระได้ภายในปีนี้ หลังจากนั้นภายในไตรมาสแรกของปีหน้า คาดหวังว่าทางวุฒิสภาจะผ่านเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถนำไปบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้จะเป็นหลักประกันชีวิตต่อประชาชน และหวังว่าเมื่อมีกฎหมายนี้แล้ว จะสามารถดำเนินการตรวจสอบในทุกคดีที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อของ กมธ. แล้ว ตนมีความหวังว่าร่างนี้จะมีคุณภาพ และถูกผลักดันใช้ได้จริง

ด้านนายมานพ มองว่าหลังจากมีคดีการสูญหายของบุคคลต่างๆตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ จึงมีความสำคัญอย่างมาก ส่วนหนึ่งคือจะเป็นการคุ้มครองประชาชน และรื้อฟื้นหาความยุติธรรมให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้วย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button