ข่าว (News)

ไทยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 14,555 คน เสียชีวิต 171 คน

ไทยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 14,555 คน หายป่วยเพิ่ม 13,691 คน เสียชีวิต 171 คน ขณะที่กรมควบคุมโรครายงานการตรวจด้วย ATK พบติดเชื้อเพิ่ม 1,630 คน

วันนี้ (17 ก.ย.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ว่า ไทยพผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14,555 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,600 คน ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,156 คน ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 790 คน ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 คน ผู้ป่วยตั้งแต่ 1 เม.ย. สะสม 1,419,929 คน หายป่วยเพิ่ม 13,691 คน หายป่วยสะสม 1,276,821 คน กำลังรักษา 129,421 คน เสียชีวิต 171 คน

ส่วนกรมควบคุมโรค รายงานผลการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) พบว่ามีผลเป็นบวกเพิ่ม 1,630 คน ยอดสะสม 117,905 คน

ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระบบ Home isolation (HI) พื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 95,013 คน ผู้ป่วยรายใหม่ 246 คน จับคู่ PCU แล้ว 95,013 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรับบริการ HI 48,406 คน

Back to top button