สุขภาพ (Health)

การเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น 40% รัฐเหล่านี้มีเตียง ICU และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเหลือน้อย

ตัวแปรเดลต้ายังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button