ข่าว (News)

ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น4หมื่นต้น

“มนัญญา” ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น 40,000 ต้น เดินหน้าแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ชุมชนต่อเนื่อง
จ.ขอนแก่น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรในเขต จ.ขอนแก่น โดยมีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรการเกษตรในเขต พื้นที่ อ.พระบืน เข้าร่วมกิจกรรมแบบวิถีใหม่นิวนอมอล กันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า แผนการดำเนินงานดังกล่าวได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 498 ไร่ โดยในปี 2564 ดำเนินการจำนวน 98 ไร่ และปี 2565 จำนวน 400 ไร่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อแปรรูปป้อนเข้าสู่ตลาดโดยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นจุดเริ่มที่รัฐบาลจะคิกออฟโครงการ โดยเลือกสถาบันเกษตรกรที่ขอนแก่น ที่มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง สังกัดสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด ดำเนินการผลิตและแปรรูปฟ้าทะลายโจร โดยมีสมาชิกปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 26 ราย วันนี้จึงเป็นวันเริ่มต้นในการปลูกพันธุ์ฟ้าทะลายโจรจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 40,000 ต้น ซึ่งจะทำให้ขอนแก่นเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศในการที่จะผลิตฟ้าทะลายโจรให้เข้าสู่ตลาดสำหรับเป็นยาต้านไวรัส โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น”

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button