สุขภาพ (Health)

กรมอนามัยเปอร์โตริโกห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าร่วมงานมวลชน

คาร์ลอส เมลลาโด เลขาธิการกรมอนามัยแห่งเปอร์โตริโก ลงนามในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในวันศุกร์ที่ 17 กันยายนนี้ ห้ามผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าร่วมงานมวลชน แม้ว่าจะมีการทดสอบไวรัสโควิด -19 มีคุณสมบัติติดลบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button