อาหาร (Food)

ขยะพลาสติกซ้อน: กลุ่มสีเขียวของฮ่องกงต้องการให้โรงแรมกักกันหยุดใช้ภาชนะใส่อาหารที่ใช้แล้วทิ้งและช้อนส้อม

เผยแพร่เมื่อ: 14:00 น. 19 ก.ย. 2564 อัปเดตเมื่อ: 17:18 น. 19 ก.ย. 2564

Back to top button