ข่าว (News)

ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว บังคับรัฐบาลร้องคนไทยรับงานว่าง

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวได้ผลักดันให้รัฐบาลไทยเรียกร้องให้คนไทยทำงานที่ว่าง ข่าวภูเก็ตบอกว่าจบแล้ว 400, งานที่ต้องเติมหลังจากแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเติมได้เนื่องจากข้อจำกัดของโควิด ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่าอุตสาหกรรมจำนวนมากต้องการแรงงานเพราะแรงงานข้ามชาติถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศไทยเพื่อทำงาน สำนักข่าวแห่งชาติของประเทศไทยกล่าว ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว สุชาติบอกว่าคนไทยที่อายุเท่า 35 และมีมัธยมศึกษาตอนปลายหรือน้อยกว่าจะได้รับการพิจารณาให้ งานเหล่านี้ เขาเสริมว่าเงินเดือนของแรงงานจะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของพวกเขา ซึ่งจะมีคุณสมบัติสำหรับการทำงานล่วงเวลาและสวัสดิการอื่นๆ สุชาติกล่าวต่อไปว่า มีความต้องการแรงงานไทยและต่างชาติสูงในหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหารกระป๋อง และอิเล็กทรอนิกส์ กรมการจัดหางานมีแผนที่จะสำรวจความต้องการการจ้างงานในธุรกิจต่างๆ ที่วางแผนจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานข้ามชาติ 400 คนไทยกว่าพันคนได้ลงทะเบียนสมัครงานกับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ที่มา: The Phuket News NNT

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button