ข่าว (News)

คาดนักท่องเที่ยวภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ กลับมาเปิดอีก 6 แสนคน

กรุงเทพฯ (NNT) – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าภูเก็ตจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ 600,000 นักท่องเที่ยวต่างชาติและท้องถิ่นสู่เกาะรีสอร์ทและสร้างกระแสเงินสดประมาณ 15 พันล้านบาทในอีก 3 เดือนข้างหน้า นายณรงค์ วุณเส็ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ททท. คาดการณ์เกี่ยวกับ 95,000 นักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้า และ 99,000 ชาวไทยจะไปเที่ยวภูเก็ตระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ภูเก็ตจะยกเว้นข้อกำหนดกักกันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID- 000 ภายใต้ โมเดล “ภูเก็ตทัวริสซึ่ม แซนด์บ็อกซ์” เป้าหมายหลักคือการสามารถฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดในเวลาเดียวกัน โมเดลนี้กำลังถูกขนานนามว่าเป็นต้นแบบสำหรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกครั้ง นายณรงค์ กล่าวเสริมว่า ทุกฝ่ายกำลังเร่งเตรียมการเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดให้บริการอีกครั้งเป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้ โดยเน้นว่าต้องมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้จังหวัดต้องปิดเมืองอีก ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : วรพัฒน์ เลิศไพศาล ผู้เขียน : วรพัฒน์ เลิศไพศาล สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button