ข่าว (News)

อาเซียนและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงการขนส่งทางอากาศแบบกลุ่มต่อกลุ่มฉบับแรกของโลก

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และสหภาพยุโรป (EU) และประเทศสมาชิกได้สรุปการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจรของอาเซียน-สหภาพยุโรป (AE CATA) ในการประชุมเจ้าหน้าที่ขนส่งอาวุโสของอาเซียน-สหภาพยุโรป 2 มิถุนายน AE CATA เป็นข้อตกลงการขนส่งทางอากาศแบบกลุ่มต่อกลุ่มฉบับแรกของโลก และจะส่งเสริมการเชื่อมต่อและการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง 37 ประเทศสมาชิกของอาเซียนและสหภาพยุโรป ภายใต้ข้อตกลงนี้ สายการบินของอาเซียนและสหภาพยุโรปจะมีโอกาสมากขึ้นในการให้บริการผู้โดยสารและขนส่งสินค้าระหว่างและนอกภูมิภาคทั้งสอง สายการบินของอาเซียนและสหภาพยุโรปจะสามารถให้บริการเที่ยวบินระหว่างทั้งสองภูมิภาคได้ไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ สายการบินจะสามารถบินได้ถึง บริการผู้โดยสารรายสัปดาห์ และบริการขนส่งสินค้าจำนวนเท่าใดก็ได้ผ่าน และไกลออกไปถึงประเทศที่สาม สร้างการเชื่อมต่อทางอากาศใหม่ระหว่างอาเซียนและยุโรป ความตกลงจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างอาเซียนและยุโรปซึ่งถูกทำลายล้างโดย COVID-19 การแพร่ระบาดและเปิดโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมการบินทั้งสองภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจำนงที่จะอภิปรายอย่างใกล้ชิดและการประสานงานเพื่อลดการหยุดชะงักของบริการทางอากาศที่เกิดจากการระบาดใหญ่ ข้อตกลงการกำหนดอัตราความเร็วสะท้อนถึงการคิดเชิงนโยบายล่าสุดในข้อบังคับการขนส่งทางอากาศ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการแข่งขันที่เป็นธรรมที่แข็งแกร่งและการทำธุรกิจ ที่สำคัญกว่านั้น AE CATA เป็นรากฐานสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในการบิน การจัดการจราจรทางอากาศ การคุ้มครองผู้บริโภค และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี้ต่อยอดจากความคิดริเริ่มที่มีอยู่ เช่น โครงการ Enhanced ASEAN Regional Integration Support from the EU (ARISE Plus) ในด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ EU-South East Asia on Cooperation on Mitigating Climate Change impact from Civil Aviation: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (EU-SEA CCCA CORSIA) ซึ่งสนับสนุนการนำ CORSIA ไปใช้; และโครงการความร่วมมือด้านการบินของสหภาพยุโรป-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (EU- SEA APP) “ด้วย US$10 5 พันล้านดอลลาร์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและ US$226 การค้าสินค้ามูลค่า 2 พันล้าน 2020 สหภาพยุโรปเป็นแหล่งการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสามและการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสาม พันธมิตรเพื่ออาเซียน AE CATA จะเสริมสร้างการเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างอาเซียนและยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ทั้งสองภูมิภาคใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม” Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน ในขณะเดียวกัน นาง Adina Vălean กรรมาธิการด้านคมนาคมแห่งยุโรป กล่าวว่า “การสรุปข้อตกลงการขนส่งทางอากาศแบบ นโยบายการบินภายนอกของสหภาพยุโรป โดยให้การรับประกันที่จำเป็นของการแข่งขันที่ยุติธรรมสำหรับสายการบินและอุตสาหกรรมในยุโรปของเรา ในขณะที่เสริมสร้างโอกาสซึ่งกันและกันสำหรับการค้าและการลงทุนในตลาดที่มีพลวัตมากที่สุดในโลกบางแห่ง ที่สำคัญ ข้อตกลงใหม่นี้ยังทำให้เรามีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมมาตรฐานระดับสูงด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจรทางอากาศ สิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสังคมต่อไปในอนาคต ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับแนวทางที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นไปได้” นายซุน จันทร ประธานการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมอาเซียนและรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมกัมพูชา กล่าวว่า “อาเซียนชื่นชมความสำเร็จที่สำคัญนี้ ความตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้อาเซียนและสหภาพยุโรปมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชากร 1.1 พันล้านคน และทำให้ธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลระหว่างทั้งสองภูมิภาคมีมากขึ้น”

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button