ข่าว (News)

เกาะสถานการณ์ 19.30 น.

18.13 น. นายกฯ สั่งการพลิกโฉมประเทศไทย พัฒนาเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ รองรับโลกยุคใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19

18.28 น. “ไตรศุลี ” เผย ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่6 ใน 6 จังหวัด วงเงิน 1,942.30 ล้านบาท

18.35 น. “วิโรจน์” ชี้ มติปรับเพดานหนี้สาธารณะเปิดช่องให้รบ.สามารถกู้เงินเพิ่มอีก ขอนายกฯเหลือวงเงินกู้ไว้ให้รัฐบาลที่มีปัญหานำมาฟื้นฟูประเทศ

18.42 น. ประธานรัฐสภา มอบรางวัลการเมืองสุจริต คาดหวังเยาวชนใช้สำนึกดี สู้ทุจริต ชูระบอบประชาธิปไตย เอาชนะด้วยเหตุผล ไม่ใช่ ตี-ทำร้าย-ทำลายเก่ง

18.54 น. “พิธา” ตั้งข้อสังเกตสิ่งที่พรรคการเมืองควรทำคือหาพื้นที่ปลอดภัยพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เกิดฉันทามติร่วมกัน แนะ 4 ด้าน เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีประเทศ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button