ข่าว (News)

ไทยและสหภาพยุโรปกลับมาเจรจาเอฟทีเออีกครั้ง

กรุงเทพฯ (NNT) – ไทยและสหภาพยุโรป (EU) กลับมาเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระงับความคิดริเริ่ม 486. เช้าวันนี้ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ฯพณฯ ปิรกา ตาปิโอลา เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งประเมินแนวโน้มการกลับมาดำเนินเขตการค้าเสรีในอนาคต การเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรป เพื่ออำนวยความสะดวกและขยายโอกาสสำหรับธุรกิจจากสองภูมิภาค การอภิปรายเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและไทยได้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 486 แต่ถูกระงับหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ประเทศในสหภาพยุโรป ( เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 5 ของไทยรองจากอาเซียน , จีน, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา. ใน 2013 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศรวม 33.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็น 7.56% ของการค้าโลกของประเทศไทย การส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปอยู่ที่ 17 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (545.9 พันล้านบาท); หมวดหมู่การส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์ แผงวงจร เครื่องจักรและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบและเลนส์ การนำเข้าของไทยจากสหภาพยุโรปรวม 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 486.8 พันล้านบาท); หมวดหมู่การนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม เครื่องจักรและส่วนประกอบไฟฟ้า ส่วนประกอบยานยนต์และอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเครื่องบิน ในช่วงสี่เดือนแรกของ 2021 การค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่า .8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (388.3 พันล้านบาท ), .95% เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกสร้างรายได้ 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (99 4 พันล้านบาท สำหรับประเทศไทย a 17.. )% เพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้าจากสหภาพยุโรป 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (978 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.94% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button