ข่าว (News)

ไทยต้องเปิดเต็มภายใน 120 วัน นายกฯบอก

ในการกล่าวปราศรัยแห่งชาติในวันนี้ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสามารถเปิดทำการได้อย่างเต็มที่ภายใน 120 วันนับจากวันนี้ “ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าและกำหนดวันที่เราสามารถเปิดประเทศของเราและเริ่มรับผู้มาเยือนได้อย่างเต็มที่เพราะการเปิดประเทศอีกครั้งเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มลดความทุกข์ทรมานมหาศาลของผู้สูญเสีย ความสามารถในการหารายได้ ข้าพเจ้าจึงตั้งเป้าหมายให้สามารถประกาศประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ภายใน 120 วันนับจากวันนี้ และสำหรับศูนย์ท่องเที่ยวที่พร้อมจะทำ เร็วขึ้น. ข้อยกเว้นประการเดียวสำหรับแนวทางเหล่านี้ก็คือ หากมีสถานการณ์ที่ร้ายแรงจริงๆ เกิดขึ้นหรือดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนา และเราจะพิจารณาสถานการณ์เหล่านั้นเป็นกรณีไป” คำปราศรัยแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เราต้องมองไวรัสนี้เช่นเดียวกับที่เรามองในโรคอื่น ๆ อีกมากมาย นโยบายระดับชาติของเราต้องวิวัฒนาการและเราต้องมองไปที่ไวรัสนี้เช่นเดียวกับที่เรามองในโรคอื่น ๆ อีกมากมายในโลก และเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วย เราเห็นว่าไวรัสนี้จะไม่หายไปอย่างรวดเร็ว เราต้องตกลงกันว่าจะยังคงมีอยู่ทั่วโลกและในประเทศไทยอีกสักระยะหนึ่ง เราไม่สามารถรอเวลาที่ทุกคนฉีดวัคซีนครบสองนัดเพื่อเปิดประเทศหรือเมื่อโลกปลอดจากไวรัส เราต้องพร้อมที่จะอยู่กับความเสี่ยงและพยายามรักษาระดับที่จัดการได้ และปล่อยให้คนกลับไปหาเลี้ยงชีพได้ นั่นคือนโยบายที่ฉันตั้งไว้

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button