ข่าว (News)

ประเทศไทยเรียกร้องให้ยกเลิกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาวัคซีนโควิด-19

กรุงเทพฯ (NNT) – จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ เรียกร้องให้ยกเลิกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ระหว่าง การประชุมเสมือนจริงกับรัฐมนตรีการค้าจากประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) เขากล่าวว่าประเทศไทยสนับสนุนการบังคับใช้ใบอนุญาต ซึ่งช่วยให้ประเทศต่างๆ เริ่มผลิตวัคซีน COVID- 19 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ถือสิทธิบัตร ประเทศไทยจะผลักดันให้วัคซีนโควิด-19 ถูกลบออกจากรายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามด้านการค้าของ ข้อตกลงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจุรินทร์กล่าวว่าประเทศไทยสนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์การการค้าโลกเพื่อเร่งการเจรจาเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และจะช่วยขนส่งวัคซีนและสินค้าจำเป็นอื่น ๆ ที่จำเป็นในการต่อสู้กับ COVID-19. ในขณะเดียวกัน APEC กล่าวว่าต้องมีกลไกการค้าเพื่อจัดการกับการระบาดของ COVID- 19 การค้าเสรีพหุภาคีและเส้นทางสู่ความยั่งยืน การจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าวัคซีนและสินค้าจำเป็นก็มีความจำเป็นเช่นกัน ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ศุภพงษ์ ระรวยทรง เรียบเรียง : ฮิวจ์ บรามมาร์ สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button