ข่าว (News)

“จุรินทร์”ลุยแผนจับคู่กู้เงินช่วยSMEsดันส่งออก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าแผนจับคู่กู้เงินช่วยSMEs เพิ่มศักยภาพการผลิต เร่งผลักดันการส่งออก
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษงาน Virtual Seminar “จับคู่กู้เงิน คลายทุกข์ SMEs” ว่า การเข้าถึงแหล่งเงินทุนถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ โครงการจับคู่กู้เงินที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันการเงินจึงเกิดขึ้น เพื่อให้ร้านอาหารจำนวนมากที่ขาดเงินหมุนเวียนสามารถประกอบธุรกิจได้ต่อไป และSMEsส่งออกมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การตลาด โดยเฉพาะการปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal

โดยโครงการจับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหารที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจนถึงปิดโครงการแล้ว สถาบันการเงิน ปล่อยเงินกู้ให้ร้านอาหารได้ถึง 2,892 ราย วงเงิน 2,622 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 7 แสน ถึง 1 ล้านบาท สามารถช่วยคนตัวเล็กได้จริง เพราะในวงเงินทั้งหมดที่ปล่อยกู้เป็นสตรีทฟู้ดหรือร้านอาหารริมทางถึงร้อยละ 73 จำนวน 2,111 ราย วงเงินกู้ 1,914 ล้านบาท และโครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงิน กับ SMEs ส่งออก พร้อมดูแล SMEs ส่งออกที่มีอยู่ประมาณ 3.1 หมื่นราย ในเรื่องสภาพคล่อง ซึ่งโครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับ EXIM Bank

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดตั้ง กรอ.พาณิชย์เพื่อจับมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับเอกชนทำงานร่วมกันเพราะเรื่องการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ทำงานโดยลำพังหรือรัฐบาลทำโดยลำพังไม่ได้เอกชนต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ จากนี้ไปจะให้ตัวแทน SMEs เข้ามามีส่วนร่วมใน กรอ.พาณิชย์ เพื่อช่วยสะท้อนปัญหา ให้มากขึ้น

สนับสนุนให้ SMEs ในต่างจังหวัดสร้างผลผลิตมูลค่าสูง ทำรายได้ให้มากขึ้น เร่ง ส่งเสริมให้ภาคการผลิตจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียน GI ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และได้นำไปกล่าวในเวทีทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมาเพื่อโฆษณาว่าประเทศไทยเราก้าวหน้ามี GI การเปิดด่านเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ ให้จัดพื้นที่พิเศษสำหรับ SMEs ร้อยละ10-15

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

Back to top button