ข่าว (News)

นายกฯหนุนเปิดชะอำรองรับนักท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเปิดชะอำรองรับนักท่องเที่ยว หวังให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Sandbox) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้การช่วยเหลือภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง SME รวมถึงระดับรากหญ้า พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ได้แก่ 1. ขอขยายเวลาและรูปแบบในการสนับสนุนด้านการเงินกับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการความช่วยเหลือ 2. ขอรับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับฉีดให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อให้ทันต่อการเปิดเมือง รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย 3. ขอรับสนับสนุนงบประมาณระยะยาวสำหรับโครงการ The Royal Coast หรือ Thailand Riviera เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล เพื่อการกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง กระจายรายได้จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ พัฒนามาตรฐานด้านความสะดวกและปลอดภัยให้สอดคล้องรองรับการได้เป็นมรดกโลกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมแนวคิดการเปิดเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ แต่ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยขอให้มีการประเมินติดตามผลอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของการสนับสนุนวัคซีน นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุน ขอภาคเอกชนอย่าได้เป็นกังวล พร้อมมอบแนวทางให้ผู้ประกอบการโรงแรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว จะต้องคิดหาวิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะต้องไม่มีไฮซีซั่นและโลว์ซีซั่น ประเทศไทยจะต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างรอบคอบ รัดกุม และสอดคล้อง กับแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 โดยเฉพาะการเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่ รวมถึงมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงความจำเป็น ในการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Sandbox) ทั้งนี้ จะต้องอาศัยร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

นายกรัฐมนตรี ประชุมเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวโครงการต่อขยาย sandbox ชะอำ เพชรบุรี ย้ำพื้นที่ต้องมีมาตรการที่เหมาะสม รับ กังวลการติดเชื้อคนในพื้นที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่นำร่องจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกรัฐมนตรี ว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับประชาชนและรับฟังปัญหาต่างๆ จากผู้แทนของท่าน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้ว ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เราในฐานะฝ่ายบริหาร จริงๆ แล้วตัวทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นวันนี้ก็รับฟังปัญหาอยู่หลายอย่าง

โดยได้เน้นย้ำว่า เมื่อมีปัญหาน้ำท่วมก็ต้องหาวิธีการเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด นี่คือเรื่องที่ 1 ส่วนเรื่องที่ 2 ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเส้นทางคมนาคม ก็รับไปพิจารณา และ 3 การเดินทางมาในวันนี้เพื่อมาดูเรื่องของการเปิดการท่องเที่ยว sandbox ต่อ จากภูเก็ต sandbox 7 + 7 และมีอีก แต่จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะเปิดไปทั้งหมด ก็มีมาตรการมี Bubble เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการก็ต้องพร้อม สิ่งที่ตนเป็นกังวลก็คือ ต่างประเทศไม่ค่อยมีปัญหา การติดเชื้อน้อยมาก แต่ของเรามาติดกันเอง เพราะฉะนั้นหากจะเปิดการท่องเที่ยวก็ต้องเปิดเป็นกิจกรรม เปิดเป็นพื้นที่ ต้องสกัดกั้นไม่ให้คนข้างนอกนำเชื้อมาติดข้างใน มันถึงจะเปิดได้ วันนี้ก็ให้แนวทางไปว่า ให้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข อาจจะเปิดได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม แต่ไม่ใช่จะเปิดพร้อมกันได้ทั้งหมด ถ้าพร้อมก็เปิดได้ทั้งหมด แต่ถ้าไม่พร้อมก็ทยอยเปิดไป เหมือนที่เราทำมาที่ภูเก็ต

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสโลแกน ชะอำยิ้ม เที่ยวสบายใจ ปลอดภัย ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรีได้หันไปอ่านป้าย Backdrop ด้านหลัง พร้อมหันกลับมาถามสื่อมวลชนว่าจะทำได้อย่างไร พร้อมกับระบุว่า ด้วยมือพวกเราทุกคน หัวใจของเราที่ร่วมกันทำให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่งหลังจากสถานการณ์ covid ไปแล้ว แต่ช่วงนี้ก็พยายามจะเดินหน้าไปให้ได้ก่อนให้ได้เร็วที่สุด

ขณะที่งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกว่า 3,000 ล้านบาท ที่จะมาลงพื้นที่เพชรบุรี จะมีโครงการขับเคลื่อนการระบายน้ำอยู่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า มีโครงการอยู่แล้วปี 65 อันไหนที่หลุดออกไป ก็จะพิจารณาอีกที หางบประมาณที่จะเติมให้หากมีความจำเป็น จำเป็นต้องหางบประมาณทุกงบ

โดยขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากโพเดียมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้หันมายกนิ้วชี้ โดยระบุว่า “ร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทย”

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

Back to top button