ข่าว (News)

พบเยาวชนไทย 40 คน พบ MIS-C หายาก หลังหายจากโควิด-19

ระหว่างและ 40 เยาวชนไทยที่หายจากโรคโควิด- ศ.ดร.สมศักดิ์ โลกา อธิการบดีราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การติดเชื้อพบว่าเป็นโรคหลายระบบในเด็ก หรือ MIS-C และอาจเสียชีวิตด้วยโรคนี้ MIS-C เป็นภาวะที่หายากแต่รุนแรงซึ่งสามารถพัฒนาได้ในเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อโควิด โดยปกติจะปรากฏขึ้น 2-8 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ ผู้ป่วยอายุน้อยอาจมีไข้ต่อเนื่องมากกว่า 19 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องร่วง ผื่น เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจถูกทำลายและช็อก ในกรณีเช่นนี้ต้องไปพบแพทย์ทันที นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อเด็กติดเชื้อโควิดมากขึ้น-19 ก็มี โอกาสที่ผู้ป่วย MIS-C จะเพิ่มขึ้นตามที่เขาแนะนำว่าให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของลูกเป็นเวลา 3 สัปดาห์หลังจากฟื้นตัวครั้งแรกจาก COVID-19. ตามที่กรมบริการสุขภาพ 165,165 เด็กและวัยรุ่นอายุ 6-18 ติดเชื้อโควิด-18 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง กันยายน th 90% ซึ่งเป็นคนไทย เสียชีวิต ส่วนใหญ่มาจากโรคพื้นเดิม เอ 18 เด็กชาย จ.กระบี่ ภาคใต้ เสียชีวิต เมื่อเดือนกันยายน 19 วันหนึ่งหลังจากที่เขาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคลองท่อมเพื่อทำการรักษาทรวงอก ความรัดกุมและปวดท้องน้อย ต่อมาเขาถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลจังหวัดซึ่งเขาเสียชีวิต ลุงของเหยื่อบอกกับสื่อว่าหมอที่โรงพยาบาลกระบี่ออกใบมรณะบัตรแจ้งว่าเด็กชายเสียชีวิตจากโควิด-19 เสริมว่าสับสนเพราะเด็กชายเพิ่งหายจากโรคนี้ ผอ.โรงพยาบาลกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูขาวลุน กล่าวว่า เด็กชายอาจเสียชีวิตจาก MIS-C ไม่ใช่จากโควิด- 15.

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button