ข่าว (News)

นายกฯประกาศแผน 5 จุดเศรษฐกิจอนาคต

ในการประชุมออนไลน์ที่จัดโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศความตั้งใจที่จะทบทวนมุมมองและวิธีการทางเศรษฐกิจและการผลิตของประเทศไทย แผนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มในอนาคตและเศรษฐกิจดิจิทัลที่แพร่หลายมากขึ้น และมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในแนวเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในขณะนี้และในภาคใหม่ เป้าหมายจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งแผน กำหนดเป็น เริ่มตั้งแต่ 2017 ถึง 2027 แผนปัจจุบัน ถูกตราขึ้นสำหรับ 2017 ถึง 2022 แต่เลขาธิการ สศช. เตือนว่าน่าจะพลาดเป้าทั้งหมด เนื่องจากผลกระทบในวงกว้างของโควิด – การระบาดใหญ่ที่กระทบกระเทือนเศรษฐกิจไปมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนประมาณหนึ่งในห้า ของเศรษฐกิจไทย นายกฯ ประยุทธ์เสนอยุทธศาสตร์ 5 ข้อเพื่อแก้ปัญหาการเติบโตและการเสริมสร้างเศรษฐกิจ: ก่อนอื่นประเทศไทยจะต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการผลิตสินค้าในประเทศ เน้นการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ทันกับความต้องการในโลกดิจิทัลใหม่ ทรัพยากรมนุษย์จะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงด้วย การแก้ไขแผนเศรษฐกิจจาก 2017 จะเน้นที่ความเป็นธรรมต่อทุกคนและทำงานเพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ประชาชนชาวไทย การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตควรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควรอยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และควรดำเนินการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการรวมเอาความยั่งยืน (ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ท่ามกลางความคิดริเริ่มสีเขียวอื่นๆ) แผนที่นำเสนอนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายระดับโลกที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นใน ปีที่ผ่านมา ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button