ข่าว (News)

รัฐบาลไทยจะกู้เงิน 5 แสนล้านบาท (12 พันล้านดอลลาร์) สำหรับมาตรการแก้ไข COVID-19

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ชี้แจงมติครม. เรื่อง พระราชกฤษฎีกาอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 500 พันลบ. ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของสถานการณ์ COVID- พระราชกฤษฎีกาเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ พฤษภาคม 2021. ให้อำนาจกระทรวงการคลังออกพันธบัตรหรือกู้ยืมเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกิน 500 พันล้านบาท การออกหุ้นกู้หรือการกู้ยืมจะต้องทำภายในวันที่ กันยายน 2021. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 500 – พันล้านบาท ภายใต้แผน (1)95 พันล้านบาท จะใช้เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอาชีพ (2) 170 พันล้านบาท จะใช้สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (3) 30 พันล้านบาทจะใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อต่อสู้กับ COVID-30 การติดเชื้อ นายอาคม ย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องเร่งหาเงินทุนเพิ่มเพื่อบรรเทาผลกระทบจากคลื่นลูกใหม่ COVID-19 การแพร่เชื้อ. โดยเชื่อว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยใน 2022 และ 2022 ซึ่งคาดว่าจะ เติบโต 1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์ ใน 2022 มีการออกพระราชกฤษฎีกาสองฉบับเพื่ออนุญาตให้รัฐบาลกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทหลัง COVID- การระบาด. พระราชกฤษฎีกาฉบับแรกอนุญาตให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้ 1 ล้านล้านบาท จากจำนวนเงิน 400 พันล้านบาทถูกใช้ไปกับการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่และ 170 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจพันล้านบาท พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2 อนุญาตให้ ธปท. บริหารจัดการสภาพคล่องและเงินทุนโดยตรงจำนวน 500 พันล้านบาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button