ข่าว (News)

คพ.ยื่น DSI ช่วยรับทำคดีพิเศษลอบทิ้ง “ขยะพิษบ้านดีลัง”

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยื่นหนังสือให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) รับทำคดีพิเศษลอบทิ้งขยะพิษบ้านดีลัง จ.ลพบุรี ระบุการหาผู้กระทำความผิดมีความซับซ้อน ต้องบุุคคลที่มีความรู้ในการสืบสวนสอบสวน ห่วงปล่อยไว้กระทบชาวบ้าน สิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าลักลอบนำสารเคมีมาทิ้งไว้ในพื้นที่บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  ซึ่งพบมีสารอันตรายก่อมะเร็ง และวัตถุไวไฟ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และขยายผลหาตัวผู้ที่ลักลอบนำขยะพิษมาทิ้ง และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (23 ก.ย.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยภายหลังเข้าพบ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)เพื่อหารือถึงปัญหาขบวนการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมที่บ้านดีลัง โดยเห็นว่าการที่จะหาตัวกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดมาลงโทษมีความซับช้อน จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์สูงในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

คพ.ขอความร่วมมือดีเอสไอ ขอให้พิจารณานำกรณีลักลอบทิ้งขยะพิษบ้านดีลัง เสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณากำหนดให้เป็นคดีพิเศษ เพื่อให้พนักงานสอบสวน เข้ามาดำเนินการตามพ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

นายอรรถพล กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนและทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างจนยากที่จะเยียวยา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบ พบว่ามีการลักลอบทิ้งถังบรรจุกากของเสียอันตราย และมีร่องรอยการเปิดฝาถังและบีบอัดเพื่อน้ำไปจำหน่าย โดยเป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ประมาณ 360 ถัง และถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประมาณ 40 ถัง  80,000 ลิตร สันนิษฐานได้ว่าของเสียดังกล่าวเป็นของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่ ตัวทำละลาย สี กาว เป็นต้น

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสีย 7 ตัวอย่าง พบว่ามีค่า pH ระหว่าง 7– 13 ค่าไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ระหว่าง 0 – 838 ppm เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ของเสียเคมีวัตถุตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

นายอรรถพล กล่าวว่า การลักลอบทิ้งของเสียอันตรายดังกล่าวข้างต้น ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนกับประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก เข้าข่ายมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น

เทศบาลให้เร่งฝังกลบขยะพิษ
ล่าสุดเทศบาลต.ดีลัง ออกคำสั่งให้เจ้าของที่ดินรับผิดชอบดำเนินการฝังกลบและทำคันดิน บริเวณด้านล่างใกล้กับบ่อน้ำ เพื่อป้องกันการไหลของสารเคมีเจือปนลงในน้ำแล้ว รวมทั้งจุดทิ้งกองขยะสารเคมีอีกแห่ง ที่อยู่ในหมู่ 4 ต.ดีลัง ซึ่งก่อนหน้านี้พบการนำถังขยะไปล้างสารเคมี ล่าสุด มีคำสั่งให้ดำเนินการฝังกลบพื้นที่ แต่ยังมีกลิ่นลอยออกมาเป็นระยะ

ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กองขยะ ต้องการนำขยะพิษออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพราะต้องทนสูดดมกลิ่นสารเคมีมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว นอกจากนี้ยังกังวลว่า บ่อน้ำที่เคยใช้ใกล้กับกองขยะสารเคมี จะมีการเจือปนด้วยหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ เคยใช้อุปโภคในครัวเรือน รวมถึงใช้ประโยชน์ในพืชผลทางการเกษตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประเมิน “ขยะพิษ” ฝังบ้านดีลัง 500 ตัน -อธิบดี คพ.นัดถก DSI

แจ้งความ 5 กม.เอาผิดลอบทิ้งกากของเสียบ้านดีลัง จ.ลพบุรี

พบ “ขยะพิษลพบุรี” เป็นกลุ่มสารก่อมะเร็ง-ห่วงปนเปื้อนใต้ดิน

Back to top button