ข่าว (News)

การแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในกานา

พยาบาลใน Pelungu ทางตะวันออกของกานาสอนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ถึงวิธีการปรุงอาหารเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ภาวะทุพโภชนาการและโรคโลหิตจางเป็นที่แพร่หลายในหมู่ชาวกานาในชนบท แม้จะมีอาหารสดมากมาย ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button