ข่าว (News)

อนุมัติร่างแก้ไขกฎบัตรให้ส่งถึงนายกฯ ในวันจันทร์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งผ่านการพิจารณาขั้นสุดท้ายในรัฐสภา ต่อนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันจันทร์นี้ เพื่อนำร่างกฎหมายที่แก้ไขแล้วไปถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ปรึกษาสภาผู้แทนราษฎร ดร.สุกิจ อรรถปกรณ์ กล่าวว่า พรุ่งนี้ (วันอาทิตย์) จะหมดเขต ช่วงวันหลังการแก้ไขเพิ่มเติม ในระหว่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคัดค้านรัฐธรรมนูญได้ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคัดค้านร่างนี้ แม้ว่านายเรืองไกร ลีกิจวัฒนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ยื่นคำร้องซึ่ง ดร.สุกิจ กล่าวว่า ถูกนายชวนให้ออกแล้ว อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีสามารถใช้ดุลยพินิจของตนและไม่เสนอร่างต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเห็นชอบหากเห็นว่าร่างนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายพยายามที่จะแก้ไขส่วนต่างๆ 83, 86 และ 91 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อรื้อฟื้นระบบการเลือกตั้งแบบสองบัตรลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนหนึ่งใบสำหรับการเลือกตั้ง 400 ส.ส.เขตเลือกตั้งและอื่นๆ สำหรับ 97 ส.ส.บัญชีรายชื่อ ระบบลงคะแนนเสียงแบบ 2 ใบจะเป็นประโยชน์แก่พรรคการเมืองใหญ่ๆ เช่น เพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง ส่วนพรรคขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนใหญ่ชนะที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดด้วยระบบการเลือกตั้งแบบผสมแบ่งสมาชิก (MMA) ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบการเลือกตั้งแบบ MMA ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดคือ พรรคอนาคตใหม่ (ปัจจุบันยุบแล้วเปลี่ยนเป็นพรรค Move Forward) ซึ่งได้ที่นั่งส่วนใหญ่ตามรายชื่อพรรค ขณะที่พรรคเพื่อไทยซึ่งได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง ไม่ได้รับหนึ่งเดียว แท็ก:

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button