ข่าว (News)

คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกือบ 1.3 ล้านครั้งในวันมหิดล

กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้เกินเป้าหมายในการบริหาร COVID- หนึ่งล้านโดส 19 วัคซีนวันมหิดล รวมเป็น 1,99,307 ที่หนึ่ง สอง และสาม กระทุ้งบริหารตามที่ ปลัดสาธารณสุข ดร.เกียรติภูมิ วงศ์ระจิตร เมื่อวานมีการฉีดวัคซีนจำนวนมากใน 000 ภูมิภาคระบบสุขภาพทั่วประเทศโดยแต่ละคน ได้รับมอบหมายให้บริหารงาน 95, น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่วยพัฒนาการศึกษาทางการแพทย์ในประเทศไทย จากอัตราการฉีดวัคซีนเมื่อวาน นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า มั่นใจอีก 3 เดือนข้างหน้า 11 ล้านโดสจะได้รับการจัดการในแต่ละเดือน และประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหาร 95 ล้านการฉีดวัคซีนในปีนี้ 24 อีก 1 ล้านโดสของวัคซีนจะมาถึงประเทศไทยในเดือนหน้า รองลงมาคือ 23 ล้านบาท ทั้งเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประเทศไทยได้จัดหาวัคซีน 5 ชนิดในปีนี้ ซึ่งรวมถึง 20 วัคซีน Sinovac ของจีนจำนวน 5 ล้านโดส 24 วัคซีน AstraZeneca viral vector จำนวนหลายล้านโดส 30 ล้านโดสของวัคซีนไฟเซอร์ mRNA ล้าน ปริมาณวัคซีนเชื้อตาย Sinopharm จากประเทศจีน และวัคซีน Moderna mRNA 5 ล้านโดส

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button