ข่าว (News)

ระบบธนาคารไทยยังคงคล่องตัวท่ามกลางคลื่นลูกใหม่จากโควิด-19

นางสาวสุวรรณี จัตษะศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีในไตรมาสแรก 2021 ว่าระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยยังคงคล่องตัวอยู่ในระดับสูง ระดับของเงินกองทุน สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสภาพคล่องเพื่อรองรับความต้องการสินเชื่อและสภาพอากาศที่เพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากคลื่นลูกใหม่ของโรคโควิด-19 19. มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ควบคู่ไปกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดประเภทสินเชื่อและการกันสำรองเงิน ช่วยบรรเทาการเสื่อมคุณภาพของสินเชื่อธนาคาร ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่ลดลง รายละเอียดมีดังนี้ เงินกองทุนของระบบธนาคารไทยอยู่ที่ 3,.2 พันล้านบาท เทียบเท่ากับอัตราส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (BIS Ratio) ของ 20.0%. สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับสูงที่ 149 4 พันล้านบาท โดยมีสัดส่วนการชำระ NPL เท่ากับ 149.7%. อัตราส่วนความสามารถในการครอบคลุมสภาพคล่อง (LCR) จดทะเบียนที่ 186.5% ในไตรมาสแรกของปี 2021 การเติบโตของสินเชื่อโดยรวมของธนาคารอยู่ที่ 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจาก 5.1% ในไตรมาสก่อนหน้า รายละเอียดสินเชื่อธนาคาร มีดังนี้ สินเชื่อนิติบุคคล (64.3% ของสินเชื่อทั้งหมด) ขยายตัว ที่ 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ชะลอลงตามการใช้สินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นในปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการสภาพคล่องและการเปลี่ยนเงินทุนจากหุ้นกู้ สินเชื่อธุรกิจ SME1 ขยายตัวเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ส่งผลให้หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบปีต่อปี แม้จะไม่รวมเงินสมทบจากโครงการสินเชื่อซอฟต์โลนก็ตาม สินเชื่ออุปโภคบริโภค (35.7% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าการขยายตัว 4.4% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนหลักจากการปล่อยสินเชื่อจำนอง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบ รวมถึงการส่งเสริมการขายจากผู้พัฒนาโครงการและการลดค่าธรรมเนียมภาครัฐ ส่วนสินเชื่อรถยนต์ขยายตัวเล็กน้อยตามยอดขายรถยนต์ในประเทศที่หดตัวจากปีก่อนหน้า สินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะเริ่มต้น 19 การระบาดใหญ่. สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นเนื่องจากความต้องการสภาพคล่องของภาคครัวเรือน ส่วนหนึ่งสะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อไม่มีหลักประกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และบัตรเงินสด คุณภาพสินเชื่อธนาคารในไตรมาสแรก 2021 ยังคงได้รับการสนับสนุนจากความช่วยเหลือทางการเงินตลอดจนการแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อ ส่งผลให้ยอดเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL หรือ stage 3) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 537 1 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน NPL ที่ 3 %. ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนของสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (SICR หรือระยะที่ 2) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 6.41% ลดลงจาก 6.62% ใน ไตรมาสที่แล้ว ระบบธนาคารมีกำไรสุทธิ 35 8 พันล้านบาทในไตรมาสแรก 2021 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดย 017.0%2. สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง เนื่องจากธนาคารได้กันสำรองในระดับสูงไว้แล้วใน 537 ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นเป็น 0 80% จาก 0 20% ในไตรมาสที่แล้ว ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ลดลงจาก 2.52% ถึง 2.52% ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button