ข่าว (News)

พาณิชย์ลุยตลาดใหม่ยูเรเซียย้ำร่วมมือ4ด้าน

กระทรวงพาณิชย์ ลุยตลาดใหม่ “ยูเรเซีย”ประชากรกว่า 180 ล้านคน หารือรมต.การค้าเพิ่มความร่วมมือ 4 เรื่อง
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมคณะทํางานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission : EEC) ครั้งที่ 2 โดยมีรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ว่า ยูเรเซีย ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเทศ รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน เบลารุส และ อาร์เมเนีย มีประชากรรวมกันกว่า 180 ล้านคน ซึ่งมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับยูเรเซียในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวร้อยละ 29.45

โดยการประชุมไทยได้เน้นย้ำในประเด็นความร่วมมือสำคัญ 4 ด้าน คือการกระชับความร่วมมือในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลหรืออีคอมเมิร์ซ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรโดยมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เพราะถือว่าสภาพยูเรเซียเป็นตลาดใหญ่ และมีอัตราการเจริญเติบโตในช่วงที่ผ่านมาสูงมาก และการขยายความร่วมมือในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น คือ การทำ FTA กับสภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น โดยมอบหมายให้คณะทำงานเร่งเดินหน้าต่อไป

ทางด้านรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เน้นย้ำว่า ยูเรเซียให้ความสนใจกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนและประสงค์จะใช้ไทยเป็นประตูไปสู่อาเซียนต่อไปในการสร้างความร่วมมือหรือยกระดับความร่วมมือจากยูเรเซียไปเป็นยูเรเซียกับอาซียน และยูเรเซีย อยากเห็นนักธุรกิจจากประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับยูเรเซียมากขึ้น ซึ่งตนสนับสนุนเพราะจะได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานภาคเอกชนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าในเวทีสำคัญที่ยูเรเซียจัดขึ้นเพื่อหาลู่ทางใหม่ในการลงทุนร่วมกันหรือการขยายตลาดส่งออกต่อไปในอนาคต

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button