ข่าว (News)

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงแตะระดับต่ำสุดในเดือนเมษายน

กรุงเทพฯ (NNT) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTTC) กล่าวว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายนโดยลดลงเหลือ .0 จาก 48.5 ในเดือนมีนาคม ถูกคลื่นลูกใหม่ของ COVID-19 การติดเชื้อ ธนวัฒน์ พรวิชัย ประธาน UTTC กล่าวว่าผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก และหากขาดตัวเร่งปฏิกิริยาและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จะยังคงมีแนวโน้มลดลงโดยไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว จนกว่าการติดเชื้อใหม่จะลดลงและได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น เขากล่าวว่ามหาวิทยาลัยประมาณการการสูญเสียทางเศรษฐกิจของ 97-600 พันล้านบาทหากการระบาดยังดำเนินต่อไปเกินเดือนนี้ โดยเสริมว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการตามมาตรการบรรเทาทุกข์ใหม่เพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจ การระบาดครั้งล่าสุดมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย และได้ชะลอกิจกรรมภายในประเทศ ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : วรพัฒน์ เลิศไพศาล ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button