ข่าว (News)

คำขอลงทุนไทยไตรมาส 1 พุ่ง 80% หลัง FDI มากกว่า 2 เท่า BOI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2021 การขอลงทุนเพิ่มขึ้น 81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นมูลค่ารวมของ 123.4 พันล้านบาท (3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) นำโดยโครงการในภาคการแพทย์และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จำนวนการสมัครโครงการทั้งหมด 401 คือ % สูงกว่า 191 ที่ยื่น บีโอไอกล่าวว่าในช่วงไตรมาสมกราคม-มีนาคมปีที่แล้ว จากทั้งหมดนั้น โครงการ FDI 191 แสดงถึงมูลค่าการสมัครรวมของ 34 พันล้านบาท 117 % เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง 18.6 มูลค่าการยื่นคำขอลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 231 พันล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2020. แหล่งข้อมูล 3 อันดับแรกของเกาหลีใต้ จีน และสิงคโปร์ แหล่งที่มาของคำขอ FDI สามอันดับแรกในช่วงไตรมาสแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน และสิงคโปร์ ซึ่งมีระดับการลงทุนใกล้เคียงกัน การลงทุนของเกาหลีเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการร่วมทุนขนาดใหญ่ในภาคการแพทย์ นางดวงใจกล่าว แอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทุกภาคส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมแล้ว 74มูลค่ารวม 8 พันล้านบาทในไตรมาสแรก ภาคการแพทย์เป็นภาคที่ดึงดูดการลงทุนมากที่สุด โดยมียอดรวม 16 โครงการที่คุ้มค่า 21.4 พันล้านบาท มากกว่า 100 เท่าปีที่แล้ว รองลงมาคือ E&E ด้วย 34 โครงการที่คุ้มค่า 4 พันล้านบาท โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกดึงดูด 117 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือพื้นที่ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ดึงดูดระหว่างไตรมาส 100 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนรวมของ 64.4 พันล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 39% สูงกว่ามูลค่ารวมของ 99 โครงการที่ยื่นในช่วงเวลาเดียวกันของ 401 การขอส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการ BOI ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยังเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย 39 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 8.4 พันล้านบาท เกือบ 6 เท่าของจำนวนที่เห็นในช่วงเวลาเดียวกัน 401 คุณดวงใจ กล่าวว่า. ซึ่งรวมถึง 21 โครงการที่มุ่งปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเงินลงทุนรวม 5.6 พันล้านบาท 17 โครงการอัพเกรดเครื่องจักรด้วยเงินลงทุนรวม 2.5 พันล้านบาท พร้อมวิจัยและพัฒนา 2 โครงการ ทั้งหมด 401 คำขอลงทุนที่ได้รับจาก BOI มีมูลค่ารวม 231 1 พันล้านบาท โดยภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม และการแปรรูปอาหารเป็นผู้นำ ในขณะที่ภาคการแพทย์พุ่งขึ้นจากไตรมาสที่สองเป็นต้นไป เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสที่มีต่ออุปสงค์สำหรับอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Thailand Board of Investment

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button